O nas

Jak to wszystko się zaczęło?

Moim marzeniem zawodowym było stworzenie miejsca gdzie dziecko i rodzic uzyska kompleksową informację i pomoc w jednym miejscu. Gdzie będzie zespół specjalistów z pasją i zaangażowaniem, będzie dostęp do różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych. Marzyło mi się miejsce, w którym każde dziecko bez względu na rodzaj zaburzenia, trudności, niepełnosprawności zostanie zaopiekowanie, gdzie nie istnieją słowa NIEMOŻLIWE!
UDAŁO SIĘ!!!

Od 7 lat prowadzę Gabinet Logopedyczno – Pedagogiczny EDU-LOGO w Wilamowicach. Jest to miejsce, które skupia specjalistów terapii dzieci i młodzieży, których cenię za wiedzę i umiejętności.

Anna Wala-Bałucka

Jestem pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, certyfikowanym terapeutą metody ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego, nauczycielem dyplomowanym.

Przez wiele lat prowadziłam szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym „WOM” w Bielsku-Białej. Jestem wykładowcą na niepublicznych uczelniach wyższych, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu autyzmu, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Przez 13 lat byłam pedagogiem specjalnym, logopedą w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, miałam przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z autyzmem.

Obecnie pracuję w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień zajmuję się terapią i diagnozą logopedyczną dzieci z normą intelektualną,  afazją, autyzmem oraz zaburzeniami rozwojowymi.

Chcę, aby nasi pacjenci i ich rodziny znaleźli u nas profesjonalną pomoc. Myślą przewodnią dla mnie i dla mojego Zespołu jest DOBRO DZIECKA.

KWALIFIKACJE