O nas

Jak to wszystko się zaczęło?

Moim marzeniem zawodowym było stworzenie miejsca gdzie dziecko i rodzic uzyska kompleksową informację i pomoc w jednym miejscu. Gdzie będzie zespół specjalistów z pasją i zaangażowaniem, będzie dostęp do różnorodnych metod i pomocy dydaktycznych. Marzyło mi się miejsce, w którym każde dziecko bez względu na rodzaj zaburzenia, trudności, niepełnosprawności zostanie zaopiekowanie, gdzie nie istnieją słowa NIEMOŻLIWE!
UDAŁO SIĘ!!!

Od 7 lat prowadzę Gabinet Logopedyczno – Pedagogiczny EDU-LOGO w Wilamowicach. Jest to miejsce, które skupia specjalistów terapii dzieci i młodzieży, których cenię za wiedzę i umiejętności.

Anna Wala-Bałucka

Jestem pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, certyfikowanym terapeutą metody ENMOT – Elektro Neuro Mobilizacji Obszaru Twarzowego, nauczycielem dyplomowanym.

Przez wiele lat prowadziłam szkolenia oraz warsztaty dla nauczycieli w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym „WOM” w Bielsku-Białej. Jestem wykładowcą na niepublicznych uczelniach wyższych, gdzie prowadzę zajęcia ze studentami z zakresu autyzmu, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Przez 13 lat byłam pedagogiem specjalnym, logopedą w Zespole Szkół Specjalnych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej, miałam przyjemność pracować z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z autyzmem.

Obecnie pracuję w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej, gdzie na co dzień zajmuję się terapią i diagnozą logopedyczną dzieci z normą intelektualną,  afazją, autyzmem oraz zaburzeniami rozwojowymi.

Chcę, aby nasi pacjenci i ich rodziny znaleźli u nas profesjonalną pomoc. Myślą przewodnią dla mnie i dla mojego Zespołu jest DOBRO DZIECKA.

KWALIFIKACJE

 • Studia Kształcenie Zintegrowane

 • Studia Nauki o rodzinie

 • Studia Logopedia z elementami neurologopedi

 • Kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

 • Kurs kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna

 • Praca z uczniami metodami aktywizującymi

 • ABC pracy z dzieckiem z zespołem ADHD w szkole masowej

 • Techniczne aspekty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami osób autystycznych, upośledzonych umysłowo

 • Ukończenie III - stopniowj Terapii Behawioralnej: „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”

 • Udział w konferencji „Perspektywy edukacyjne osób z autyzmem – rozwiązania systemowe”

 • Rozwiązywanie konfliktów w grupie i w społeczności szkolnej”

 • Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi, stresem, wypaleniem zawodowym”

 • Certyfikat Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON

 • Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych

 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla osób niemówiących (AAC)

 • Edukacja dzieci niemówiących, użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się

 • Diagnoza i terapia dyslalii

 • Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa

 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - poziom drugi zaawansowany

 • Terapia ręki

 • KORP

 • Język migowy - poziom podstawowy

 • Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle stopień 1

 • Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej

 • Integracja odruchów wzrokowo - słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej

 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych wg C. Delacato

Przewiń do góry