Nasza oferta

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka KORP

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC

Trudności szkolne

Nauka czytania, pisania

Terapia widzenia

Terapia słuchowa

Trening słuchowo-głosowy Forbrain

Terapia ręki

Stymulacja wg C. Delacato

Terapia Neurotaktylna

Trening Umiejętności Społecznych

Elektrostymulacja podniebienia, warg i języka

Organizacja szkoleń i warsztatów